Kursus ini boleh d gunakan untuk semua peserta ujicoba